Skyltning på kyrkogården

Skyltning på kyrkogården
Vi har skyltat gravar som saknar gravrättinnehavare (grön skylt)

Skyltarna finns för de anhöriga  på gravplatserna i minst två år.

Gravplatser som inte har någon gravrättinnehavare och/eller som har utgången gravrätt har skyltats "ÅTERTAGEN GRAV"
Detta innebär att gravrätten har återgått till kyrkan.

Återtagna gravar som inte har någon gravrättsinnehavare kan återvändas efter att gravfriden gått ut. Pastoratet har också rätt att ta bort gravstenen på dessa gravar.

Anhöriga kan ansöka/anmäla till Lena Melin tel 0430-323 04 om man vill återuppta gravrätten.

 

 

Maria Mårtensson
Fastighets- Kyrkogårdschef