Om Ränneslövs kyrka

Ränneslövs gamla kyrka
Ränneslövs medeltida kyrka byggdes ca år 1150 och revs år 1871 för att ge plats åt en större byggnad. Kyrkan var byggd i romansk stil och det fanns vapenhus vars murar nu ingår i den nya kyrkan. Det fanns träskulpturer av jungfru Maria och skyddspatronerna Sankta Elin (Helena) och Sankt Clements som tyvärr inte finns bevarade.

Ränneslövs nya kyrka
Under 1800-talet krävde en drastisk befolkningsökning att kyrkan utvidgades för att rymma församlingen. Det framfördes krav på en större kyrka vid tre biskopsvisitationer och 1868 började uppförandet av ett nytt långhus och kor i nyklassicistisk stil efter ritningar av arkitekt Axel Kumlien. Ränneslövs nya kyrka invidgdes advent år 1872. Kyrkan har restaurerats 1902, 1948, 1973-1974 och 2006-2008. Det var under den första restaureringen som konstverken på väggar och kor målades av Edward Högardh. Motiven är bland annat text ur Jesaja 6:3, Lukas 11:28, Psaltaren 111:10 samt de tomma korsen vid Golgota.

Ränneslövs kyrkas inventarier 
Altaruppsatsen har stått i gamla kyrkan och är av barockstil, gjort av bildhuggaren Johan Ullberg 1769. Överstycket är i nyklassiskstil från 1872. På altarets framsida syns Jesus och apostlarna i förnicklad koppar, gjord av Walter Bengtsson 1974. Samme konstnär har gjort dopfunten av nickel och koppas, prydd med barnansikten och fågelfigur.

Predikstolen i renässansstil är från 1590-talet. Bokbrädan till predikstolen är prydd med ett änglahuvud och inskaffades 1769. I taket hänger en basunängel, Mikael, av Tue Falck som inköptes 1776.

I kyrkan finns två kvinnobilder i trä, som tidigare satt vid vardera sida av altaruppsatsen där det nu står två pelare. Den ena kvinnan håller i en bok och en palmkvist som symboliserar fred, fest seger och glädje. Den andra kvinnan håller i ett kors, ett ankare och ett hjärta; tron, hoppet och kärleken. Kvinnorna är gjorda av Johan Ullberg 1769.

Kyrkokistan som står i vapenhuset i tornbyggnaden har tre lås och innehöll förr dyrbarheter.

Orgeln på läktaren är från år 1875 och ombyggd 1952. Orgelfasaden målades under restaureringen 1973-1974 om till gul färg.

Dopfunten av trä är från 1735 av okänd träsnidare och ersatte dopfunten av granit. Sammanlagt har kyrkan fyra dopfuntar.

För vidare läsning: Bror Jansson, 1998, "Ränneslövs gamla och nya kyrka"

 

Visste du att...

...det inte fanns bänkar eller stolar i kyrkan under 1100-talet utan att man stod upp under hela gudstjänsten?

...Ränneslövs gamla kyrka under medeltiden var en pilgrims- och offerkyrka?