Foto: Jörgen Nilsson

Ränneslöv-Ysby samlingslista i Höks pastorat

Jörgen Nilsson | Karin Johansson | Gunn-Britt Nilsson | Bodil Wiktorsson Bengtsson | Roger Stigsson | Marie-Louise Karlsson | Monica Nyström | Lone Båth Evald Saknas på bilden gör Siw Mähiläinen och Lars Benson
Foto: Viktoria Åman

Jörgen Nilsson | Karin Johansson | Gunn-Britt Nilsson | Bodil Wiktorsson Bengtsson | Roger Stigsson | Marie-Louise Karlsson | Monica Nyström | Lone Båth Evald Saknas på bilden gör Siw Mähiläinen och Lars Benson

Ränneslöv - Ysby samlingslista i Höks pastorat

Vi vill verka för:

· att främja att hela Höks pastorat ska leva, med verksamhet i alla sina församlingar.
· att kyrkan är närvarande och erbjuder gemenskap, utveckling och fördjupning.
· att kyrkan är tillgänglig fysiskt men också digitalt genom media i tiden.
· att kyrkan är välkomnande och öppen för alla.
· att barn- och ungdomsverksamheten vidareutvecklas.
· att ha en varierande musikverksamhet för alla.
· att främja hållbarhet – vad gäller såväl miljö och klimat som socialt.
· att värna det ideella engagemanget – detta är kyrkans framtid.
· att Höks pastorat är en attraktiv arbetsplats där man trivs.
· att kyrkan styrs utan traditionell partipolitik.

Människor har behov av en levande kyrka
- en kyrka öppen mot samhälle och bygd.

Nomineringslista Ränneslöv-Ysby samlingslista
  1. Roger Stigsson | Vallberga
  2. Bodil Wiktorsson Bengtsson | Vallberga
  3. Jörgen Nilsson | Vallberga
  4. Karin Johansson | Ysby
  5. Marie-Louise Karlsson | Ålstorp
  6. Siw Mehiläinen | Sandvad
  7. Gun-Britt Nilsson | Ysby
  8. Monica Nyström | Ränneslöv
  9. Lone Båth Evald | Ränneslöv
  10.  Lars Benson | Ysby