På ett mötesbord står en bärbar dator uppslagen. Papper och pennor ligger utspridda framför mötesdeltagarna.
Foto: Jenny Sigeman /Ikon

Nominering till församlingsråden i Höks pastorat

Nytt församlingsråd kommer att väljas inför den nya mandatperiod som inleds januari 2022

Nytt församlingsråd kommer att väljas inför den nya mandatperiod
som inleds januari 2022.

Enligt 4 kap 21 § i Kyrkoordningen ska församlingsrådet fullgöra de
uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen
samt övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar. Bland annat utser
församlingsrådet kyrkvärdar, beslutar om kollekter samt håller sig
informerad om församlingens gudstjänster och verksamhet.

Öppet nomineringsmöte sker i respektive församling enligt följande:
Hasslöv-Våxtorp | Våxtorps församlingshem 25 nov 16:30
Knäred-Hishult | Knäreds församlingshem 24 nov 18:30
Ränneslöv-Ysby | Ränneslövs prästgård 25 nov 19:00
Veinge-Tjärby | Veinge församlingshem 22 nov 19:00