Kör Ränneslöv-Ysby

Kyrkokör
Kören övar onsdagar kl 19:00 i Ränneslövs prästgård.

Barnkören startar åter till vårterminen
För barn i Ysby klass 0-3
Övar i Ysby kyrka på torsdagar kl14:00

Körledare Kantor Jeanette Malmberg