Kör Knäred-Hishult

Knäred-Hishults kyrkokör.

Blandad vuxenkör som är gemensam för Hishult och Knäred. Kören övar på onsdagar kl 18.30 i Hishults församlingshem under höstterminen och i Knäreds församlingshem under vårterminen. Kören medverkar regelbundet vid församlingens gudstjänster
Hösterterminen övar kören i Hishults församlingshem, onsdagar 18:30

Körledare Per-Erik Jansson tel 0430-323 27