Kallelse till kyrkofullmäktige 15 februari

Kallelse 

till kyrkofullmäktige den 15/2 2022 kl. 18:30 i Knäreds församlingshem

Kaffe serveras.

 

Dagordning

1.       Öppnande

2.       Upprop

3.       Godkännande av dagordning

4.       Val av två justeringspersoner

5.       Sammanträdesplan för kyrkofullmäktige – förslag på ny sammanträdesdag 13 juni

6.       Måldokument för lokalförsörjningsplan ​

7.       Begäran om tilläggsanslag för investering av solceller i Våxtorp

8.       Valnämndens medverkan i utvärdering av kyrkovalet 2021

9.       Information från kyrkoherden och kyrkorådet

10.   Avslutande

 

Meddela förhinder till expeditionen tel. 0430-32302 eller 0430-32300 eller per email: emma.berntsson@svenskakyrkan.se

 

 

Bodil Wiktorsson Bengtsson, ordförande