Foto: Magnus Aronson /Ikon

Information för nomineringsgrupperna i Höks pastorat

För nomineringsgrupper i Höks pastorat

·         15 april stängde Grupp- och kandidatsystemet för anmälan av grupper och registrering av kandidater samt beställning av valsedlar.

·         juni – juli valsedelsleveranser

Information om Kyrkovalet 2021 finns på Svenska kyrkans hemsida:
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Kyrkovalstidning till alla hushåll i pastoratet
Under perioden 20 – 25 augusti kommer en tidning från Verbum om kyrkovalet att delas ut till alla hushåll i Höks pastorat. Syftet med Kyrkovalstidningen är att informera om valet och att locka fler till valurnorna. Tidningen kommer att innehålla praktiska fakta, ge en tydlig bild av hur Svenska kyrkan är organiserad och förklara varför kyrkovalet spelar roll. Här kommer även finnas reportage från olika delar av landet för att ge en bild av Svenska kyrkans breda verksamhet – från sjukhuskyrkan, sorgegrupper och diakonala insatser under coronapandemin, till kulturarvet och arbetet med barn och unga. Omfånget på tidningen är 20 sidor (format 230 mm x 320 mm) där fyra sidor i mitten är vikta för vårt lokala material.
Inlämningstiden för material har gått ut och en korrgenomgång sker under vecka 25-26.  Kontaktperson är Anders Nylander på expeditionen 0430-32317
mailadress: anders.nylander@svenskakyrkan.se