Om Hasslövs kyrka

Enligt gammal tradition skall det ha funnits en kyrka i Hasslöv, innan den nuvarande uppfördes, på en låg sandås ungefär 1 km norr om Hallandsåsen. Den första ska ha legat på "åsen", och det ligger närmast att gissa på en plats i närheten av den gamla offerkällan "Brante källa".

Den nuvarande kyrkan är uppförd under 1200-talet. Den bestod då av kor och långhus utan torn. Klockan eller klockorna var upphängda i särskild klockstapel ett stycke väster eller sydväst om kyrkan.

Av den ursprungliga 1200-tals kyrkan återstår endast nedre delen av tornpartiet. År 1708 uppfördes den vackra, smäckra tornspiran, enligt tradition efter ritningar av slottsarkitekten Nikodemus Tessin. 1863-1864 revs det medeltida koret och långhuset och ersattes med det nuvarande koret och kyrkorummet, som uppfördes av tegelsten, tillverkad på Dömestorp.

Överst på tornspiran i järnkonstruktioner korset och kronan. Därunder likaledes i järnkonstruktioner, kyrktuppen, symbol för det kristna livsträdet – Jesus Kristus, uppståndelsen och livet.vindflöjeln bär årtalet 1708 och initialerna C. R. S. = Carolus Rex Suecorum (Carl svenskarnas konung).

Nuvarande stora ingången togs upp 1863.

Nuvarande bänkinredning är ritad och färgsatt av arkitekt A. F. Wetterqvist, Halmstad, som även bestämt färgsättning i kyrkan. Bänkgavlarna målades i samband med insättning av elektrisk uppvärmning och kyrkans restaurering 1950-1951.

Lampetterna på väggarna, tre av dem från 1930-talet, är kopierade efter den fjärde, som varit s.k. "ljuseplåt" vid predikstolen, från 1600-talet.

Basunängeln i kortaket utförd av klockaren Tue Falck i Hasslöv vid mitten av 1700-talet.

Nummertavlorna är från sekelskiftet 1900.

Predikstolen, renässansarbete i ek, från slutet av 1500-talet eller början av 1600-talet.

Golvuret tillverkat av E. Fagerström 1835. Fodralet från 1914.

Tavlan med korsfästelsemotiv utförd av Alex. Roslin, 1742-1745, liksom epitafium över prosten Herrlac Dahlberg, kyrkoherde i Hasslöv-Våxtorp 1712-1760.

På väggen över dopfunten triumfkrucifixet från triumfbågen i gamla kyrkan, från 1400-talet.

Dopfunten från 1500-talet. Mittelpartiet föreställer Jesu dop.

Dopfatet skänkt 1671 av Hendrick Jakobsen och prästdottern i Hasslöv Kirstin Andersdotter-Brunkman.

Dopkandelabrarna ritade av kyrkoherde Hallind och skurna av slöjdlärare Kurt Frisell, Veinge, 1952. Bekostade av kyrkliga arbetskretsen.

Mattan under dopfunten från 1973 är skänkt av fru Gunni Modé i Helsingborg, tillhörande den Krassowska släkten. Mattan är komponerad och utförd av konstnärinnan Judit Johansson i Knäred.

Vid altaret, inom altarringen, dyrbar matta från 1952. Komponerad av textilkonstnärinnan Barbro Nilsson, Stockholm. Utförd på Måås-Fjätterströms konstväveri i Båstad. Arbetet utfört av Anna-Lisa Ivarsson, Björkered, och Maj-Britt Karlsson, Östra Karup. Bekostad av kyrkliga arbetskretsen 1952.

Kormatta, komponerad och utförd av Judit Johansson, Knäred, 1971. Bekostad av kyrkliga arbetskretsen.

Till vänster i koret sjuarmad ljusstake skänkt av Celly Magnusson, Stockholm, på 80-årsdagen.

Ljuskronan längst fram skänkt av mejeristen Edvard Nilsson, Munka-Ljungby, julen 1959, till minne av sin mor. Mellersta ljuskronan skänkt av makarna Paulina och Johan Andersson, Hasslöv 6, 1950. Båda kronorna gjutna av A. E. Bolling, Gränna.

Kristallkronan strax vid läktaren, salongskrona i empirestil, skänkt omkring 1890 av handlaren Nils Löfvall, Göteborg, son till organisten i Hasslöv, Lorens Löfvall.

Kyrkans orgel byggd 1964 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund. Orgelfasaden från 1875.

Apostlabild föreställande Jakob, Sebedeus son, pilgrimernas helgon, från 1400-talet. Sannolikt skuren i Stralsund av bildhuggare tillhörande den Veit Strosska skolan, Hasslövs kyrkas skyddspatron.

Carl von Linne´s lärljunge Per Osbeck blev kyrkoherde i Hasslöv- Våxtorp 1760 och hans grav finns på kyrkogården.