Hasslöv - Våxtorpslistan i Höks pastorat

Hasslöv Våxtorpslistan Foto: Martina Carlsson

Birgit Svensson | Gunbritt Andersson | Cecilia Pettersson | Brittmari Bengtsson | Erik Randhem | Elisabet Carlsson (inklippt bild)

Hasslöv - Våxtorpslistan i Höks pastorat vill verka för:

en öppen kyrka som värnar alla människors lika värde och där alla är lika välkomna
ett rikt och varierat gudstjänstliv
ett meningsfullt barn- och ungdomsarbete
ett brett utbud av verksamheter där människor möts
att musiken ges stort utrymme i våra kyrkor
att varje församling i pastoratet kan bevara sin egenart och fira högtider
      t.ex. dop konfirmation och de stora högtiderna.
att pastoratet är en god arbetsgivare

  1. Erik Randhem | Våxtorp
  2. Brittmari Bengtsson | Våxtorp
  3. Elisabet Carlsson | Hasslöv
  4. Cecilia Pettersson | Våxtorp
  5. Gunbritt Andersson | Hasslöv
  6. Birgit Svensson | Hasslöv