Församlingarna i Höks pastorat

Fem församlingar som bildar Höks pastorat

Hasslöv-Våxtop församling

Församlingsrådets ordförande: Lillemor Johnsson

Hishults församling

Församlingsrådets ordförande: Kerstina Isaksson

Knäreds församling

Församlingsrådets ordförande: Bertil Gunnarsson