Folkkyrkan i Höks pastorat

Kerstin Lindqvist | Majvor Persson | Lars Hed | Harriet Einerborg | Ulla-Britt Karlsson | Gunilla Waldeman | Annalena Emilsson | Fredrik Lindqvist
Saknas vid fototillfället gör: Gunnel Ström | Brita Petersson | Kjeld Eslared

Folkkyrkan i Höks pastorat

Höks pastorat ska framträda som en del av en öppen och demokratisk folkkyrka, där möten med övriga samhället blir en naturlig del av den kyrkliga verksamheten.

Vi vill respektera och försvara alla människors lika rätt och värde samt låta den diakonala omsorgen omfatta alla som vistas i våra församlingar.

Vi vill uppmuntra det ideella engagemanget för ökad delaktighet i gudstjänster och annan kyrklig verksamhet.

Vi vill utveckla möjligheterna för barn och unga att ta till sig och förstå det kristna budskapet.

Vi vill verka för att den kyrkliga verksamheten bedrivs på ett hållbart och klimatsmart sätt.

Vi vill stärka musikens och andra kulturyttringars roll i gudstjänstlivet.

Vi vill värna det kyrkliga kulturarvet i dess olika former och se över möjligheterna att anpassa kyrkorummet till nya verksamhetsformer.

Kontaktpersoner:

Veinge-Tjärby församling - Annalena Emilsson tel 0733-748833
även mail; annalenaemilsson@telia.com 
Knäred-Hishult församling – Fredrik Lindqvist tel. 0730-322882
Ränneslöv-Ysby församling – Majvor Persson tel. 0707-987409
Hasslöv-Våxtorp församling – Kerstin Lindqvist tel. 0705-104596