Fakturor för gravskötsel

Fakturor för 2021 är försenade men beräknas komma ut inom kort

Vi kommer att skicka ut fakturor för gravskötsel 2021 under vecka 11 och 12.

Faktureringen har blivit något senarelagd pga av vi bytt program för kyrkogårdsadministration.

Har ni frågor angående sköselavtal ska ni vända er till handläggare Lena Melin 0430-32304