Foto: L Jönsson

Dop, bröllop och begravning i Ränneslöv och Ysby kyrka

Vår församling har brudkrona, dopklänning och bårtäcke för utlåning till förrättningar som sker i församlingens kyrkor