TILLÄGG TILL HÖKS KRISPLAN AVSEENDE CORONAVIRUSET

ETT INITIALT TILLÄGG TILL HÖKS KRISPLAN AVSEENDE CORONAVIRUSET

Vår biskop Susanne understryker vikten av att följa de direktiv som regeringen ger för att hämma smittspridningen. Biskopen tillägger samtidigt värdet av en lokalt anpassad medvetenhet.

Vi vet att viruset har en flerfaldigt högre dödsrisk än ett vanligt virus och smittan av det utan verkande vaccin därför kan bli högst belastande för sjukvårdens insatser. Vi skall därför verka förebyggande i våra åtgärder. Människor kommer att insjukna, men sker det i ett jämt flöde hinner de befintliga resurserna med.

Äldre, bräckliga medborgare är fortfarande huvudgruppen men i Italien vårdas också unga människor i respirator. Därför gäller en bred försiktighet.

Vi får efter hand ta ställning till enskilda arrangemang, men redan nu behöver vi ha en tanke kring ex konfirmandläger, Thommy Nilsson-konserten, olika grupper, soppluncher, körer och gudstjänster där vi räknar med en många deltagare.

Vi ska vara särskilt noga med att ha en dialog med skolor och förskolor. Vi vidtar inga särskilda åtgärder innan det finns en diagnos.

Vår personal följer de direktiv som gäller vid influensaliknande symptom.

Vid oro för misstänkt symptom stannar du hemma och kontaktar sjukvården 1177 och följer de direktiv som ges.

Karensdagen är borttagen av regeringen. Således gäller följande:

Skulle du ha minsta känning av influensaliknande symptom: Gå hem. Omedelbart.

Skulle du sedan få diagnosen smittad, sjukanmäler du dig och stannar hemma. Därifrån gäller läkarens ord.

OBS: Skulle det visa sig att du efter en eller ett par dagar inte är sjuk, står arbetsgivaren för de dagar du av omsorg om arbetslaget och uppdraget höll dig hemma.

Läs på, undvik att spekulera och se gärna den utmärkta dokumentären (57 min) du finner på SvtPlay.

I övrigt allt gott,

Anders Vickman