Syföreningar

Här hittar du information om våra syföreningar

Hösten 2021 Träffas vi Måndagar, jämna veckor, kl 14 i Högsby Församlingshem. Startar Måndag 20 September. Hjärtligt Välkomna

Kontakt: Sabina, diakoniassistent 0738 005325