Personal

Högsby pastorat

Jonathan Darte

Jonathan Darte

Högsby Pastorat

Kyrkoherde

Mer om Jonathan Darte

Kyrkoherde

Sabina Danielsson

Högsby Pastorat

Diakoniassistent

Öppettider pastorexpedition

Måndagar, tisdag och torsdagar kl. 10:00-12:00. onsdagar kl. 10:30-12:30. Tel: 0491-20018