Övriga byggnader

Här kan du läsa om församlingshem och andra byggnader i Pastoratet

Högsby Församlingshem

Församlingshemmet är det största i pastoratet och är även den lokal varifrån pastoratets personal utgår från. Församlingshemmet har en stor samlingslokal som pryds av en vävnad föreställande Jesus och hans lärjungar vid Tiberiasjön (Joh 21). I församlingshemmet finns även en konfirmandsal, barnlokal och serveringskök för församlingsverksamhet.

Fågelfors församlingshem

Fågelfors församlingshem, som byggdes 1920 och från början var en fattigstuga. Församlingshemmet ligger ca. 500m. från kyrkan och är utrustad med en samlingslokal, kök och barnlokaler på övervåningen.

Fagerhults församlingshem

1918 byggdes församlingshemmet som först nyttjades som kyrka, därav det tornformade taket. Församlingshemmet ligger ca 300 meter från Fagerhults kyrka och är utrustat med samlingslokal, serveringsrum, kök och barnlokal på övervåningen. På vinterhalvåret hålls gudstjänster i församlingshemmet.

Långemåla församlingshem

Efter önskemål om ett församlingshem i Långemåla invigdes församlingshemmet hösten 1940. Församlingshemmet ligger intill kyrkan och har en samlingssal, en cafédel, ett kök och en övervåning med lokaler för barn- och ungdomsverksamhet. Samlingssalen är prydd med en vacker textil, sydd och broderad av Långemåla kyrkliga syförening 1973-74 under ledning och design av textilkonstnären Anna-Maria Hooke.