Någon att prata med

Stödsamtal, krissamtal och själavård

Ibland behöver man kanske tala med någon som har tystnadsplikt. Då finns våra präster och vår diakon för dig med stödsamtal, krissamtal och själavårdssamtal. 

Vill du bara prata med någon kan du läsa mer om sorgegrupper och besöksgruppen.

 

Samtal om sorg

Vi erbjuder stöd i sorg, enskilt eller i grupp.

Besöksgruppen

Här kan du läsa om kyrkans besökstjänst.