Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Någon att prata med

Stödsamtal, krissamtal och själavård

Ibland behöver man kanske tala med någon som har tystnadsplikt. Då finns våra präster och vår diakon för dig med stödsamtal, krissamtal och själavårdssamtal. 

Vill du bara prata med någon kan du läsa mer om sorgegrupper och besöksgruppen.

 

Ola Emilsson

Högsby Pastorat

Komminister

Jonathan Darte

Jonathan Darte

Högsby Pastorat

Kyrkoherde

Mer om Jonathan Darte

Kyrkoherde