Ledamöter

Valda ledamöter för mandatperioden 2018-2021

Kyrkofullmäktige i Högsby pastorat för mandattiden 2018-2021

Ledamöter
Stefan Karlsson, Högsby, 1:e vice ordförande
Lars Elmborg, Högsby
Marianne Ek, Högsby
Åke Nilsson, Högsby
Siv-Britt Ivarsson, Högsby
Vanja Hägelmark, Högsby
Monica Andersson, Högsby
Eva Augustsson, Högsby 

Leif Danielsson, Fågelfors
Gunilla Mörstam, Fågelfors, 2:e vice ordförande

Gunhild Johansson, Långemåla
Lars Axetun, Långemåla, ordförande
Dea Carlsson, Långemåla

Ingemar Petersson, Fagerhult
Ingrid Wernersson, Fagerhult, 
Ingrid Axelsson, Fagerhult

Alf Adolfsson, SD
Inger Johansson, SD

Ersättare
Håkan Hammersten, Högsby
Elisabeth Petersson, Högsby
Peter Cederlöf, Högsby
Per Göran Oscarsson, Högsby

Mats Gustavsson, Fågelfors
Ulla Magnusson, Fågelfors
 
Maria Helander, Långemåla
Anna Steineck, Långemåla


Åke Gustafsson, Fagerhult
Rose-Marie Emilsson, Fagerhult

Kyrkorådet

Ledamöter

Ingrid Wernersson

Leif Danielsson, vice ordförande

Alf Adolfsson

Lars Axetun

Stefan Karlsson

Marianne Ek, ordförande

Jonathan Darte, kyrkoherde

Lars Elmborg                                                

Ersättare

Ingemar Petersson
Inger Johansson
Gunhild Johansson
Eva Augustsson
Peter Cederlöf

Kyrkorådets arbetsutskott

Ledamöter

Jonathan Darte, kyrkoherde

Marianne Ek, ordförande

Lars Axetun,

Gunilla Mörstam vice ordförande

Ingrid Wernersson

Ersättare

Gunhild Johansson
Ingrid Axelsson
Eva Augustsson

Kyrkorådets fastighets-och kyrkogårdsutskott

Ledamöter

Åke Nilsson
Åke Gustafsson
Leif Danielsson, vice ordförande
Lars Axetun, ordförande
Jonathan Darte, kyrkoherde


Ersättare

Björn Severinsson
Anders Wernersson
Stefan Karlsson
Dea Carlsson

Valnämnden

Ledamöter

Sven Mörstam, ordförande
Maj Blom
Alf Adolfsson
Per-Göran Oscarsson, vice ordförande
Kent Vilander

Ersättare

Ulla Magnusson
Gudrun Schön
Inger Johansson
Dea Carlsson
Nils-Magnus Nilsson

Församlingsråd i Högsby församling

Mandattiden ska vara fyra år från och 1 januari 2018 till 31 december 2021.

Ledamöter
Vanja Hägelmark
Monica Andersson
Staffan HedinPeter
Cederlöf
Lars Elmborg
Stefan Karlsson, ordförande
Bengt Åke Lundin, vice ordförande
Sven Bertil Ohlsson
Jonathan Darte, kyrkoherde

Ersättare
Eva Augustsson
Roland Ingvarsson 
Torbjörn Midunger
Erna Stina Ohlsson

Församlingsråd i Fagerhult församling

Mandattiden ska vara fyra år från 1 januari 2018 till 31 december 2021.

Ledamöter
Ingrid Wernersson, ordförande
Ingemar Petersson
Ingrid Axelsson, vice ordförande
Åke Gustafsson
Kent Vilander
Sven Olof Ivarsson
Rose Marie Emilsson
Ola Emilsson, komminister


Ersättare
Anders Wernersson
Inger Vilander
Jan Israelsson
Christin Sundberg
Elias Markevärn
Johanna Friberg

Församlingsråd i Fågelfors församling

Mandattiden ska vara fyra år från 1 januari 2018 till 31 december 2021.

Ledamöter
Leif Danielsson
Birgit Närklin
Gunilla Mörstam, ordförande
Ulla Magnusson
Siv Petersson
Anita Johansson
Ola Emilsson, komminister

Ersättare
Berith Danielsson
Björn Severinsson
Lars-Johan Johansson

Församlingsråd i Långemåla församling

Mandattiden ska vara fyra år från 1 januari 2018 till 31 december 2021.

Ledamöter

Gunhild Johansson, ordförande
Lars Axetun
Dea Carlsson, vice ordförande
Solveig Selegran
Maria Helander
Anna Steineck
Jonathan Darte, kyrkoherde

Ersättare

Maj Blom
Malin Karlsson
Britt-Mari Axetun

Öppettider pastorexpedition

Måndagar, tisdag och torsdagar kl. 10:00-12:00. onsdagar kl. 10:30-12:30. Tel: 0491-20018