Ledamöter

Valda ledamöter för mandatperioden 1 Januari 2022- 31 December 2025

Kyrkofullmäktige i Högsby pastorat för mandattiden  1 jan. 2022- 31 dec. 2025

Ledamöter
Therezia Johansson, Högsby
Marianne Ek, Högsby
Monica Andersson, Högsby
Eva Augustsson, Högsby
Birgitta Bom, Högsby 1:e vice Ordförande
Peter Cederlöf, Högsby
Beng Åke Lundin, Högsby
Peter Svennson, Högsby
Gunilla Mörstam, Fågelfors, 2:e vice Ordförande
Margita Gren, Fågelfors
Ulla Magnusson, Fågelfors
Lars Axetun, Långemåla, Ordförande
Gunhild Johansson, Långemåla
Margareta Dea Carlsson, Långemåla
Ingemar Petersson, Fagerhult
Ingrid Wernersson, Fagerhult
Ingrid Axelsson, Fagerhult
Alf Adolfsson, SD
Inger Johansson, SD

Ersättare
Johan Thornell, Högsby
Sven Bertil Ohlsson, Högsby
Vanja Hägelmark, Högsby
Elisabet Petersson, Högsby
Mats Gustavsson, Fågelfors
Malim Aronsson, Fågelfors
Solveig Selegran, Långemåla
Malin Karlsson, Långemåla
Åke Gustafsson, Fagerhult
Rose-Marie Emilsson, Fagerhult

Kyrkorådet i Högsby pastorat

Ledamöter

Marianne Ek, Ordförande
Bom Birgitta, vice Ordförande
Ola Emilsson, vik. Kyrkoherde
Ingrid Wernersson
Alf Adolfsson
Lars Axetun
Eva Augustsson
Ulla Magnusson

Ersättare
Ingemar Petersson
Elisabet Petersson
Peter Cederlöf
Gunilla Mörstam
Bengt Åke Lundin
Margareta Dea Carlsson
Inger Adolfsson

Kyrkorådets arbetsutskott

Ledamöter

Marianne Ek, Ordförande
Gunilla Mörstam, vice Ordförande
Ola Emilsson, vik. Kyrkoherde
Lars Axetun
Ingrid Wernersson

Ersättare
Eva Augustsson
Ingrid Axelsson
Margareta Dea Carlsson
Ulla Magnusson

Kyrkorådets fastighets-och kyrkogårdsutskott

Ledamöter

Lars Axetun, Ordförande
Leif Danielsson, vice Ordförande
Ola Emilsson, vik. Kyrkoherde
Åke Gustavsson
Peter Svensson

Ersättare
Anders Wernersson
Mats Gustavsson
Per-Göran Oscarsson
Margareta Dea Carlsson

Församlingsråd i Högsby församling

Mandattiden ska vara fyra år från och 1 januari 2022-31december2025

Ledamöter

Birgitta Bom, Ordförande                                                                                            
Vanja Hägelmark
Monica Andersson
Staffan Hedin
Peter Cederlöf
Bengt-Åke Lundin, vice Ordförande
Eva Augustsson
Sven Bertil Ohlsson

Ersättare
Therezia Johansson
Peter Svensson
Torbjörn Midunger

Församlingsråd i Fagerhult församling

Mandattiden ska vara fyra år från 1 januari 2022-31december 2025

Ledamöter

Ola Emilsson, komminister på delegation av kyrkoherden
Ingrid Wernersson,Ordförande
Ingrid Axelsson,vice Ordförande
Åke Gustafsson
Kent Vilander
Sven Olof Ivarsson
Rose Marie Emilsson
Ingmar Petersson

Ersättare
Anders Wernersson
Inger Vilander
Jan Israelsson
Christin Sundberg
Karin Wernersson
Johanna Friberg

Församlingsråd i Fågelfors församling

Mandattiden ska vara fyra år från 1 januari 2022 till 31 december 2025

Ledamöter

Ola Emilsson, Komminister på delegation av kyrkoherden
Leif Danielsson
Gunilla Mörstam,Ordförande
Ulla Magnusson
Siv Petersson
Anita Johansson
Malin Aronsson
Margita Gren,vice Ordförande
Lena Liljengren
Björn Severin
Jennie Ottosson

Ersättare
Berith Danielsson
Maria Johansson
Birgit Närklin
Anita Svendsby
Karin Svendsby

Församlingsråd i Långemåla församling

Mandattiden ska vara fyra år från 1 januari 2022 till 31 december 2025

Ledamöter

Gunhild Johansson, Ordförande
Margareta Dea Carlsson, vice Ordförande
Ola Emilsson, komminister
Marita Nilsson
Lars Olof Axetun
Caroline Birgersgård
Solveig Selegran

Ersättare
Maj Blom
Malin Karlsson
Laila Johansson

Öppettider pastorexpedition

Måndagar, tisdag och torsdagar kl. 10:00-12:00. onsdagar kl. 10:30-12:30. Tel: 0491-20018