Konfirmation

Här kan du läsa mer om vår Konfirmandundervisning och Konfirmation

Konfirmationen är ett minne för livet

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt. Det år du fyller fjorton får du en inbjudan till konfirmation från Svenska kyrkan. Ordet konfirmation betyder bekräftelse och i kyrkan står det för att du hör ihop med Gud genom dopet och att just du är värdefull och viktig. Men du behöver inte vara döpt för att börja i en konfirmandgrupp. Många konfirmander döps under sin konfirmandtid.

Praktiskt

Varje år skickar Högsby pastorat ut en inbjudan till att konfirmera sig. Denna inbjudan får man året man fyller 14. Inbjudan skickas till de som är döpta in i Svenska kyrkans ordning eller medlemmar i avvaktan på dop. Om man inte fått inbjudan men ändå vill konfirmera sig går det bra att kontakta ansvarig präst eller pedagog. 

Före sommarlovet skickas en inledande blankett med kort information om konfirmationen. Till höstterminens start skickas sedan en inbjudan till en träff. Vanligtvis kommer präst och pedagog då till Fröviskolan med en anmälningsblankett. Anmälningsblanketten tar man sedan med på en inskrivningsmässa.

Årets konfirmandundervisning sker genom veckoläsning. Tisdageftermiddagar ses vi 15:30-17:00 i Högsby församlingshem. På tisdagsläsningarna talar och lär vi oss om teman som hör till kyrkan, kristendomen och konfirmationstiden: vi talar om Livet, Döden, Gud, Bibeln, Kärlek, Relationer och allt däremellan!

Vi åker på två läger - ett ”hemmaläger” i något av våra församlingshem på höstterminen och ett ”bortaläger”, där vi åker lite längre bort till en stiftsgård eller ungdomsgård. Konfirmanderna 18/19 åkte till exempel till Gransnäs stiftsgård som ligger utanför Eksjö. Mer info om dessa läger skickas till de konfirmander som skrivit in sig. 

I konfirmandtiden ingår ett aktivt gudstjänstdeltagande. Konfirmanderna får prova på att leda gudstjänster genom att ministrera. 

(Foto: M. Javid)

Konfirmation med funktionsnedsättning

I vårt samhälle finns både synliga och osynliga funktionsvariationer. Svenska kyrkans målsättning är att alla skall kunna vara med och känna att de är en del av kyrkans gemenskap. Kontakta vår ungdomsledare Annika Sonntag, om du vill konfirmera dig i Högsby pastorat och har en funktionsvariation så tittar vi på ett sätt att lösa konfirmationen utifrån dina förutsättningar!

  • Annika Sonntag

    Högsby Pastorat

    Pilgrims och Ungdomsledare

    Mer om Annika Sonntag

    Pilgrim och Ungdomsledare, Information