Förtroendevalda

Här hittar du protokoll och ledamöter

Ledamöter

Valda ledamöter för mandatperioden 1 Januari 2022- 31 December 2025

Kyrkoråd

Här hittar du protokoll för kyrkorådsmöte

Kyrkofullmäktige

Här hittar du protokoll för beslut i kyrkofullmäktige