Prata med oss

Kontakt

Högsby Pastorat Besöks- och postadress: Odensvivägen 2, 57933 Högsby Telefon: +46(491)20018 E-post till Högsby Pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevalda

Valda ledamöter för mandatperioden 2018-2021

Kyrkofullmäktige i Högsby pastorat för mandattiden 2018-2021

Ledamöter

Stefan Karlsson, Högsby, 1:e vice ordförande
Lars Elmborg, Högsby                                                                                  Marianne Ek, Högsby
Åke Nilsson, Högsby
Siv-Britt Ivarsson, Högsby
Vanja Hägelmark, Högsby
Monica Andersson, Högsby                                                                                                               Eva Augustsson, Högsby 

Leif Danielsson, Fågelfors
Gunilla Mörstam, Fågelfors, 2:e vice ordförande
Ann-Marie Karlsson, Fågelfors

Gunhild Johansson, Långemåla
Lars Axetun, Långemåla, ordförande
Dea Carlsson, Långemåla

Ingemar Petersson, Fagerhult
Ingrid Wernersson, Fagerhult, 2:e vice ordförande
Ingrid Axelsson, Fagerhult

Alf Adolfsson, SD                                                                                                   Inger Johansson, SD

Ersättare

Håkan Hammersten, Högsby
Elisabeth Petersson, Högsby
Peter Cederlöf, Högsby
Per Göran Oscarsson, Högsby

Mats Gustavsson, Fågelfors
Ulla Magnusson, Fågelfors
 
Maria Helander, Långemåla
Anna Steineck, Långemåla

Åke Gustafsson, Fagerhult
Rose-Marie Emilsson, Fagerhult

Kyrkorådet

Ledamöter

Ingrid Wernersson
Leif Danielsson, vice ordförande
Alf Adolfsson
Lars Axetun
Stefan Karlsson
Marianne Ek, ordförande
Lars Elmborg
Anders Byström, tf.kyrkoherde                                                                          

Ersättare

Ingemar Petersson
Inger Johansson
Ann-Marie Karlsson
Gunhild Johansson
Eva Augustsson
Peter Cederlöf

Kyrkorådets arbetsutskott

Ledamöter

Marianne Ek, ordförande
Lars Axetun, vice ordförande
Gunilla Mörstam
Ingrid Wernersson
Anders Byström, tf. kyrkoherde

Ersättare

Gunhild Johansson
Ann-Marie Karlsson
Ingrid Axelsson
Eva Augustsson

Kyrkorådets fastighets-och kyrkogårdsutskott

Ledamöter

Åke Nilsson
Åke Gustafsson
Leif Danielsson, vice ordförande
Lars Axetun, ordförande
Leif Norrgård, arbetsledande komminister


Ersättare

Björn Severinsson
Anders Wernersson
Stefan Karlsson
Dea Carlsson

Valnämnden

Ledamöter

Sven Mörstam, ordförande
Maj Blom
Alf Adolfsson
Per-Göran Oscarsson, vice ordförande
Kent Vilander

Ersättare

Ulla Magnusson
Gudrun Schön
Inger Johansson
Dea Carlsson
Nils-Magnus Nilsson

Församlingsråd i Högsby församling

Mandattiden ska vara fyra år från och 1 januari 2018 till 31 december 2021.

Ledamöter

Vanja Hägelmark
Monica Andersson
Gunnel Höglander, ordförande
Staffan Hedin                                                                                                        Peter Cederlöf                                                                                                           Lars Elmborg                                                                                                       Bengt Åke Lundin, vice ordförande                                                                    Sven Bertil Ohlsson                                                                                                    Leif Norrgård, arbetsledande komminister

Ersättare

Eva Augustsson
Roland Ingvarsson                                                                                         Torbjörn Midunger                                                                                                    Erna Stina Ohlsson

Församlingsråd i Fagerhult församling

Mandattiden ska vara fyra år från 1 januari 2018 till 31 december 2021.

Ledamöter

Ingrid Wernersson, ordförande
Ingemar Petersson
Ingrid Axelsson, vice ordförande
Åke Gustafsson
Kent Vilander
Sven Olof Ivarsson                                                                                        Rose Marie Emilsson                                                                                                                                                                                    Ola Emilsson, komminister

Ersättare

Anders Wernersson
Inger Vilander
Jan Israelsson
Christin Sundberg                                                                                              Elias Markevärn                                                                                                           Johanna Friberg
 

Församlingsråd i Fågelfors församling

Mandattiden ska vara fyra år från 1 januari 2018 till 31 december 2021.

Ledamöter

Leif Danielsson
Birgit Närklin
Gunilla Mörstam, ordförande
Ulla Magnusson
Ann-Marie Karlsson
Siv Petersson
Anita Johansson
Ola Emilsson, komminister

Ersättare

Berith Danielsson
Björn Severinsson
Eéva Lindén                                                                                                                  Lars-Johan Johansson

Församlingsråd i Långemåla församling

Mandattiden ska vara fyra år från 1 januari 2018 till 31 december 2021.

Ledamöter

Gunhild Johansson, ordförande
Lars Axetun
Dea Carlsson, vice ordförande
Solveig Selegran
Maria Helander
Anna Steineck
Leif Norrgård, arbetsledande komminister

Ersättare

Maj Blom
Malin Karlsson
Britt-Mari Axetun

Öppettider pastorexpedition

Måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10:00-12:00. Onsdag kl. 10:30-12:30. Tel: 0491-20018