Högsby Pastorat

Prata med oss

Kontakt

Högsby Pastorat Besöksadress: Odensvivägen 2, 57933 Högsby Telefon: +46(491)20018 E-post till Högsby Pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevalda

Valda ledamöter för mandatperioden 2014-2017


Kyrkofullmäktige i Högsby pastorat för mandattiden 2014-2017

Ledamöter

Stefan Karlsson, Högsby
Per-Göran Oscarsson, Högsby
Marianne Ek, Högsby
Åke Nilsson, Högsby
Siv-Britt Ivarsson, Högsby
Vanja Hägelmark, Högsby
Monica Andersson, Högsby
Leif Danielsson, Fågelfors
Mats Gustavsson, Fågelfors
Gunilla Mörstam, Fågelfors, 1:e vice ordförande
Ann-Marie Karlsson, Fågelfors

Gunhild Johansson, Långemåla
Lars Axetun, Långemåla, ordförande
Dea Carlsson, Långemåla

Ingemar Petersson, Fagerhult
Ingrid Wernersson, Fagerhult, 2:e vice ordförande
Ingrid Axelsson, Fagerhult

Ersättare

Håkan Hammersten, Högsby
Elisabeth Petersson, Högsby
Ingrid Donne Gustavsson, Högsby

Donald Rosenkvist Fågelfors
Lisbeth Rosenkvist Fågelfors
Barbro Karlsson Fågelfors

Maj Blom, Långemåla
Laila Johansson, Långemåla

Åke Gustafsson, Fagerhult
Kent Vilander, Fagerhult

Kyrkorådet

Ledamöter

Ingrid Wernersson
Leif Danielsson
Gunilla Mörstam
Lars Axetun, vice ordförande
Stefan Karlsson
Marianne Ek, ordförande
Siv-Britt Ivarsson
Anders Byström, tf.kyrkoherde

Ersättare

Ingemar Petersson
Mats Gustavsson
Ann-Marie Karlsson
Gunhild Johansson
Åke Nilsson
Håkan Hammarsten

Kyrkorådets arbetsutskott

Ledamöter

Marianne Ek, ordförande
Lars Axetun, vice ordförande
Gunilla Mörstam
Ingrid Wernersson
Anders Byström, tf. kyrkoherde

Ersättare

Gunhild Johansson
Ann-Marie Karlsson
Ingrid Axelsson
Siv-Britt Ivarsson

Kyrkorådets fastighets-och kyrkogårdsutskott

Ledamöter

Åke Nilsson
Åke Gustafsson
Leif Danielsson, vice ordförande
Lars Axetun, ordförande
Leif Norrgård, arbetsledande komminister


Ersättare


Anders Wernersson
Stefan Karlsson
Sigurd Johansson

Valnämnden

Ledamöter

Sven Mörstam, ordförande
Maj Blom, vice ordförande
Gudrun Schön
Per-Göran Oscarsson
Kent Vilander

Ersättare

Ulla Magnusson
Anita Holm
Monica Andersson
Elisabeth Petersson
Nils-Magnus Nilsson

Församlingsråd i Högsby församling

Mandattiden ska vara tre år från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2017.

Ledamöter

Vanja Hägelmark
Monica Andersson
Gunnel Höglander, ordförande
Staffan Hedin, vice ordförande
Leif Norrgård, arbetsledande komminister

Ersättare

Peter Cederlöf
Inger Runborg

Församlingsråd i Fagerhult församling

Mandattiden ska vara två år från och med 1 januari 2016 till och med 31 december 2017.

Ledamöter

Ingrid Wernersson, ordförande
Ingemar Petersson
Ingrid Axelsson, vice ordförande
Åke Gustafsson
Kent Vilander
Sven-Olof Ivarsson
Ola Emilsson, komminister

Ersättare

Anders Wernersson
Inger Vilander
Jan Israelsson
Ulrika Eng
 

Församlingsråd i Fågelfors församling

Mandattiden ska vara två år från och med 1 januari 2016 till och med 31 december 2017.

Ledamöter

Leif Danielsson
Eeva Lindén, vice ordförande
Gunilla Mörstam, ordförande
Ulla Magnusson
Ann-Marie Karlsson
Siv Petersson
Anita Johansson
Ola Emilsson, komminister

Ersättare

Berith Danielsson
Björn Severinsson
BirgitNärklin                                                                                                              Lars-Johan Johansson

Församlingsråd i Långemåla församling

Mandattiden ska vara fyra år från och med 1 januari 2014 till och med 31 december 2017.

Ledamöter

Gunhild Johansson, ordförande
Lars Axetun
Dea Carlsson, vice ordförande
Solveig Selegran
Malin Karlsson
Anna Steineck
Leif Norrgård, arbetsledande komminister

Ersättare

Maj Blom
Göran Selegran
Britt-Mari Axetun

Öppettider pastorexpedition

Måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10:00-12:00. Onsdag kl. 10:30-12:30. Tel: 0491-20018