Ändrade restriktioner angående covid-19

Idag, 22 oktober, meddelade regeringen att restriktionerna, med anledning av coronaviruset, lättas för äldre och personer i riskgrupper. Det innebär att alla personer omfattas av samma restriktioner oavsett ålder och hälsotillstånd.

Regeringen har också höjt gränsen för sittande publik från 50 till 300. Exakt hur det påverkar församlingsverksamheten kommuniceras så fort beslut från kyrkoherden.

Fortsatt gäller försiktighet ute i samhället, en uppmaning att undvika trängsel, fortsatt god handhygien och att stanna hemma vid minsta symptom och testa sig mot viruset.

Höganäs församling tackar alla församlingsbor för den omsorg och hänsyn som visats och ber att vi alla ska hjälpas åt även fortsättningsvis.

Till dig som saknat församlingslivet och motvilligt hållt dig hemma: varmt välkommen tillbaka om du känner dig trygg med det.