Hugg i för Guds skull

Vedhuggning som blir till välgörenhet

Kan man kombinera skönt fysiskt arbete med lite gott snack och välgörenhet? Ja, det kan man absolut! Det bevisades i somras när trädäcket utanför församlingens tillbyggnad snickrades ihop. Detta nya initiativ - att hugga ved till försäljning - spånades fram av Magnus (kyrkoherde) och Sven-Erik (diakon), som båda tror på idén att fysiskt arbete både gör gott för kroppen och öppnar upp för snack.

Så kom och hugg ved, snacka lite över len bit gott käk och gör samtidigt något gott för någon annan - i dubbel bemärkelse. Den nyhuggna veden kommer att säljas för att värma folks hem i adventstid och pengarna från försäljningen går till ett välgörande ändamål.

Vi startar upp på Höganäs kyrkogård lördagen den 17/10 kl. 9-13. Fika, lite skönt fysiskt arbete i friska luften och slutligen välförtjänt lunch. Anmäl deltagande till Sven-Erik på 070-819 85 70 eller sven-erik.arpaker@svenskakyrkan.se senast onsdag 14 oktober.