Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Himlagård 2.1 Nu kör vi!

Snart börjar vi bygga. Läs mer här.

I påskveckan kom vi överens med byggentreprenören HA Bygg om uppförandet av nya Himlagård inklusive en hel del åtgärder i det befintliga församlingshemmet. Vi är särskilt glada för att det är en välrenommerad Höganäsfirma som åtagit sig entreprenaden. Vår projektledare Mats-Ola Wessman kommer att hålla ihop projektet ända tills garanti-besiktningen. Mats-Ola hade samma roll under kyrkans inre renovering för några år sedan.

Markarbetena planeras sätta igång under augusti och allt är förhoppningsvis klart inom en tolvmånadersperiod, lagom till höstterminstarten 2020. Entreprenören håller på att göra en detaljplanering för det hela. Vi har valt en lite dyrare grundläggningsmetod än vad som är gängse för att inte riskera sprickbildning i själva kyrkobyggnaden. Det blir därför inte någon nedbankning av betong- eller stålpelare som stör omgivningen.

I den nybyggda huskroppen på drygt 450 kvadratmeter kommer att finnas lokaler för barngrupper, musikverksamhet, sammanträden, konfirmandundervisning och 2 samtalsrum vilka även kan användas som tillfälliga kontor för ideella medarbetare. Även en större vinterträdgård och ett stort samlingstorg ryms. Om församlingens lokalbehov skulle förändras någon gång i framtiden kan hela den nybyggda delen separeras från nuvarande Himlagård och en ny entre skapas i det utrymme vi kallar vinterträdgård.

I nuvarande Himlagård kommer köket att utökas väsentligt och förses med särskilt förråd och diskutrymme. Köksutrustningen kommer att utökas och förnyas. Här blir också ett pentry och personalutrymme samt fler toaletter. Öppningen från övre avdelningen ut mot den nuvarande samlingssalen kommer att sättas igen med några större glaspartier för att undvika ljudstörning mellan olika lokaler när parallella verksamheter pågår.

Vår totala budget ligger på 16 mkr inklusive projektering, projektledning, möblering mm.

I entreprenaden ingår inte markarbeten förutom grundläggningen. Vi har planerat att bygga ett stort trädäck på ”insidan” mot kyrkan till och hoppas att det kan fixas av ett antal frivilliga ”ödmjuka” personer’ - ödmjuka, eftersom en hel del av arbetet får göras på knä. Det finns även andra utomhussysslor som plantering, rabatter mm som vi tillsammans bör kunna klara av. Men mer om detta senare.

Det är oundvikligt att församlingens olika verksamheter kommer att uppleva störningar som en konsekvens av byggnationen. Och särskilt gäller det i köksregionen och nuvarande barnavdelning. Om alla hjälps åt och tar problemen med ett leende, även om det kan vara svårt ibland, så kommer det här att bli bra.

Rey Råwall, kyrkorådets ordförande