Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gåvotidsinsamling

Du ger av din tid och ditt engagemang – Du får känslan av att du gjort något meningsfullt som många gånger gör skillnad.

Som kyrkan mitt i samhället möter vi dagligen människor i alla åldrar och i alla faser i livet. Här får alla plats, och här har alla en uppgift – både som besökare och som aktiv.

Vi har många som engagerar sig:
• Några ger av sin tid till att leda barn och ungdomar.
• Några ger av sin tid till att vara med och leda bön och gudstjänst.
• Några ger av sin tid till att fixa fika och annat praktiskt.
• Några ger av sin tid till att förmedla det kristna budskapet genom sång.

Vi vill göra skillnad för fler och behöver fler tidsgivare. Vad vill du ge din tid till?
• Öppen caféverksamhet?
• Besök hos någon som känner sig ensam?
• Praktisk hjälp?
• Uppgifter inom din profession?
• Ungdomsidrott?
• Blomsterodling till utsmyckning i kyrka och kapell?
• Öppen kyrka på lördagar i sommar?

Välkomna till en öppen informationsträff med mackfika den 21/5 kl.18.30 på Himlagård. Du får möta några av församlingens ideella och anställda som berättar mer om vad det innebär att ge av sin tid i
Höganäs församling, Svenska kyrkan.