Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bön i Himmelsfärdskyrkan

Det har länge funnits en längtan i församlingen att få lov att samlas i kyrkan och be tillsammans. Vi vill be för oss själva, våra närmaste och vår omgivning, för vår församling och kyrka men också för andra/annat som ligger på vårt hjärta. Vi får så ett sammanhang där vi kan lyfta alla våra böneämnen. När vi samlas för att be, tacka och lovprisa Gud kan vi vara trygga i att veta från bibellöftet att där vi är församlade i Herrens namn är Jesus mitt ibland oss.

Plats: Himmelfärdskyrkan i Höganäs
Tid:  varje måndag kl.  16-17

 Vi inbjuder till bönetimme i Himmelfärdskyrkan varje måndagseftermiddag. Denna stund är öppen för alla. Vi håller till i kyrkans lilla dopkapell, dvs den som ligger längst fram till höger inne i  kyrkan. Bönetimmen inleds med ett bibelord och tacksägelse därefter ber vi  bönen "vår Fader". Omväxlande under timmen ber vi högt eller tyst eller blir kvar i stillheten. Bönen avslutas med att vi ber välsignelsen tillsammans.

Ledare är Susanne Glifberg, Eva Norström, Margret Osterkamp och Ingela Rubin, som turas om att leda bönetimmen varje vecka.

Hälsningar, Susanne