Kyrkans besökstjänst

Samvaro och samtal för minskad ofrivillig ensamhet

När den sociala omvärlden krymper

Runt om oss finns många människor som är mer ensamma än vi alla gånger ser och förstår. Många har ett aktivt liv med många sociala kontakter, medan andra saknar någon att dela tankar och livserfarenheter med. Särskilt om man blir sjuk och behöver vård kan livet kännas svårt och för vårdpersonalen räcker tiden inte alltid till för behoven av samtal och gemenskap. Här får kyrkans besöksgrupp vara med dela livet. Vi vet att många i vår församling skulle uppskatta att få besök av någon. Därför startar under hösten arbetet med en besöksgrupp i Höganäs.

Besöksverksamheten är en del av kyrkans diakonala verksamhet. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer, en uppgift och ett ansvar för hela församlingen.

Att ta emot besök från kyrkans besöksgrupp

Vi kan aldrig veta vad som drabbar oss genom livet. För den som inte kan ta sig hemifrån och träffa folk blir världen snabbt liten. I Höganäs församling finns det människor som gärna kommer och hälsar på dig. Skulle du vilja ha någon att dricka en kopp kaffe med, prata med en stund, kanske ta en promenad tillsammans med?
Att få besök sker i all sin enkelhet. Det ställer inga krav på dig som tar emot någon i ditt hem, utan det är tänkt att vara en trygg och trivsam stund som utgår från dina behov.

De personer som ingår i kyrkans besöksgrupp är ideella medarbetare som vill göra något för sina medmänniskor. De har tystnadslöfte för din trygghet att det som sägs inte sprids vidare.

Bär du på större oro eller tankar om livets frågor finns det också möjlighet att träffa församlingens diakon. Diakonen har kyrkans sociala arbete som profession.

Vill du få hembesök eller prata med diakonen? Kontakta Ingela Rubin på telefon 042-36 21 83 eller epost ingela.rubin@svenskakyrkan.se

Att besöka någon som vill ha sällskap

I Svenska kyrkans besöksgrupp får du möjlighet att ge stöd och uppmuntran till andra. Samtidigt som du ger av din tid och ditt engagemang kommer du garanterat att få massor tillbaka. Arbetet i besökgruppen är oavlönat, men fyllt av glädje. Du behöver inte ha någon speciell utbildning eller bakgrund för att vara med i besöksgruppen – det räcker med att vara en positiv medmänniska och en god lyssnare. Kanske upplever du själv stunder av ensamhet, men känner dig pigg och frisk nog att besöka någon? I besöksguppen får du göra något meningsfullt för andra människor.

Besöksgruppen samordnas av församlingens diakon, och fastän besöken sker enskilt är gruppen viktig i sammanhanget, som mötespunkt för stöd och utveckling i arbetet.

Som ”besökare” får du en eller flera personer att besöka. Hur ofta är du själv med och bestämmer. Besöken är inte tänkta att ställa en massa krav på varken dig eller den du besöker, utan det är tänkt att vara en trygg och trivsam stund för er båda. Som ”besökare” avlägger du ett tystnadslöfte som innebär att det som sägs inte sprids vidare. Församlingens diakon finns tillgänglig med stöd och råd hela vägen.

Skulle du vilja besöka någon? Kontakta diakon Ingela Rubin på telefon 042-36 21 83 eller epost ingela.rubin@svenskakyrkan.se

Sociala verksamheter i Höganäs församling

I Höganäs församling finns många verksamheter där du kan träffa människor och hitta ett sammanhang. Som ”besökare” i besöksgruppen kan du uppmuntra eller ta med någon att delta i dessa.

Mer information om dessa verksamheter kan du få genom att kontakta diakon Ingela eller bläddra bland våra verksamheter här på hemsidan. Bläddra i bildspelet på startsidan eller klicka här.

Café Himlagård
Tisdagar och fredagar kl. 14-16.

Under sommarmånaderna är de flesta verksamheter vilande. Fler verksamheter tillkommer till hösten.

Förutom allt detta håller församlingen även andakter på stadens, vård- och trygghetsboenden.