Diakoni, samtal och stöd

Diakoni betyder "att tjäna" och innebär att man omsätter Guds ord i praktisk handling och har omsorg om sina medmänniskor oberoende av dennes tro, ålder och livssituation.

Diakoni betyder helt kort att tjäna, att omsätta tro i handling. På ett sätt innebär det att vi alla i våra liv, genom tron och kyrkans gemenskap, har fått i uppdrag att utöva diakonala handlingar. Vi har i uppdrag att visa medmänsklighet mot dem vi möter och stötta och hjälpa där vi kan. Eftersom diakonin är en viktig del av församlingslivet finns det till och med en profession inom området, tjänstgöring som diakon. Diakonen möter människor i livets alla skeden och diakonens uppdrag är att se och bekräfta de människor som på något sätt är utsatta eller i behov av stöd. I kyrkans församlingar finns bland annat caféverksamheter för att främja sociala kontakter, det finns möjlighet till andligt, psykologiskt och ekonomiskt stöd och det finns stöd för människor som drabbats av till exempel utbrändhet och sorg.

Kanske är du i någon kris, mår dåligt, lever i en svår relation, någon nära har avlidit eller har du funderingar om tro och liv eller något annat och vill tala  med någon som har tystnadsplikt då kan du kontakta Höganäs församlings diakon.

walk and talk - promenadsamtal

Att sätta sig ner med någon i ett samtalsrum för att prata om sådant som ligger oss nära kan ibland kännas onaturligt och tillgjort. Att däremot promenera tillsammans med någon kan öppna för fina samtal. I rörelsen känns de små pauserna av tystnad kanske inte lika tunga och långa, utan de fylls av vindens sus, fågelsång, barnskratt eller bara solens strålar. 

Vill du samtala med någon i förtroende under en enkel promenad? Boka din tid för samtal hos Sven-Erik, diakon.

Sven-Erik Arpåker

Sven-Erik Arpåker

Höganäs församling

Tjänstledig, Diakon

Ingela Rubin

Ingela Rubin

Höganäs församling

Diakon

Samvaro och samtal för
minskad ofrivillig ensamhet

Kyrkans besökstjänst

Samvaro och samtal för minskad ofrivillig ensamhet

En träffpunkt för dig som är arbetslös, sjukskriven, sjukpensionär, eller eftermiddagsledig. Vi återanvänder och skapar nya grejer av gammalt material t ex. papper, tyger, garner, stenar m.m. Du kan lägga pussel eller bara sitta med och pratar. Vi fikar så klart och avslutar med en andakt.
Torsdagar jämna veckor kl. 13.00

Återvändan

En träffpunkt för dig som är arbetslös, sjukskriven, sjukpensionär, eller eftermiddagsledig. Vi återanvänder och skapar nya grejer av gammalt material t ex. papper, tyger, garner, stenar m.m. Du kan lägga pussel eller bara sitta med och pratar. Vi fikar så klart och avslutar med en andakt. Torsdagar jämna veckor kl. 13.00

Tystnadsplikt
Tystnadsplikt för diakon är jämställd med tystnadsplikten inom sjukvården.

Tystnadsplikt för präst gäller för konfidentiella samtal så kallad absolut tystnadsplikt. Absolut tystnadsplikt innebär att prästen har anmälnings- och vittnesförbud för sådant som framkommit under ett konfidentiellt samtal.