Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni, samtal och stöd

Diakoni betyder "att tjäna" och innebär att man omsätter Guds ord i praktisk handling och har omsorg om sina medmänniskor oberoende av dennes tro, ålder och livssituation.

Diakoni betyder helt kort att tjäna, att omsätta tro i handling. På ett sätt innebär det att vi alla i våra liv, genom tron och kyrkans gemenskap, har fått i uppdrag att utöva diakonala handlingar. Vi har i uppdrag att visa medmänsklighet mot dem vi möter och stötta och hjälpa där vi kan. Eftersom diakonin är en viktig del av församlingslivet finns det till och med en profession inom området, tjänstgöring som diakon. Diakonen möter människor i livets alla skeden och diakonens uppdrag är att se och bekräfta de människor som på något sätt är utsatta eller i behov av stöd. I kyrkans församlingar finns bland annat caféverksamheter för att främja sociala kontakter, det finns möjlighet till andligt, psykologiskt och ekonomiskt stöd och det finns stöd för människor som drabbats av till exempel utbrändhet och sorg.

Kanske är du i någon kris, mår dåligt, lever i en svår relation, någon nära har avlidit eller har du funderingar om tro och liv eller något annat och vill tala  med någon som har tystnadsplikt då kan du kontakta Höganäs församlings diakon.

Ingela Rubin

Ingela Rubin

Höganäs församling

Diakon

Samvaro och samtal för
minskad ofrivillig ensamhet

Kyrkans besökstjänst

Samvaro och samtal för minskad ofrivillig ensamhet

En träffpunkt för dig som är arbetslös, sjukskriven, sjukpensionär, eller eftermiddagsledig. Vi återanvänder och skapar nya grejer av gammalt material t ex. papper, tyger, garner, stenar m.m. Du kan lägga pussel eller bara sitta med och pratar. Vi fikar så klart och avslutar med en andakt.
Torsdagar jämna veckor kl. 13.00

Återvändan

En träffpunkt för dig som är arbetslös, sjukskriven, sjukpensionär, eller eftermiddagsledig. Vi återanvänder och skapar nya grejer av gammalt material t ex. papper, tyger, garner, stenar m.m. Du kan lägga pussel eller bara sitta med och pratar. Vi fikar så klart och avslutar med en andakt. Torsdagar jämna veckor kl. 13.00

Har du under den senaste tiden mist någon som stod dig nära? Då är du välkommen till en Leva vidare-grupp. Vi träffas för att dela tankar, upplevelser och känslor tillsammans. Du som inte kan eller vill vara med i någon grupp men ändå känner behov av att prata kontakta diakon eller präst.

Våga vilja leva vidare

Har du under den senaste tiden mist någon som stod dig nära? Då är du välkommen till en Leva vidare-grupp. Vi träffas för att dela tankar, upplevelser och känslor tillsammans. Du som inte kan eller vill vara med i någon grupp men ändå känner behov av att prata kontakta diakon eller präst.

Tystnadsplikt
Tystnadsplikt för diakon är jämställd med tystnadsplikten inom sjukvården.

Tystnadsplikt för präst gäller för konfidentiella samtal så kallad absolut tystnadsplikt. Absolut tystnadsplikt innebär att prästen har anmälnings- och vittnesförbud för sådant som framkommit under ett konfidentiellt samtal.