Tolv målade hjärtan, alla olika.

Högalid tilldelas Autism- och Aspergerföreningens stipendium 2019

För arbetet med "Funkisverksamheten" - En kyrka med och för alla. Ett genuint och långvarigt arbete för alla människors lika värde.

Vi är glada att Högalids församlings arbete med inkludering bär frukt. Nu har vi tilldelats Autism- och Aspergerföreningens stipendium för 2019 med motiveringen: "För arbetet med "Funkisverksamheten" - En kyrka med och för alla. För ett genuint och långvarigt arbete som inkluderar våra medlemmar på ett sätt som leder till gemenskap istället för utanförskap. Ni gör alla delaktiga och uppmärksammar alla människors lika värde!"

Högalids församling anordnar Gålölägret sen 30 år tillbaka, ett konfirmationsläger för ungdomar med och utan behov av särskilt stöd. Även Gålöcafé för ungdomar och unga vuxna på onsdagar 1 gång/månad.