Meny

Vi vann s:t Julianpriset

Höglids församling var en av tre nominerade till S:t Julianpriset i kategorin »delaktighet«. Och nu är vi stolta vinnare av Stockholms stads pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället.

Motiveringen var:

Funkiskyrkan är en del av Högalids församlings verksamhet som medvetet arbetar för att delaktigheten och kontaktytorna för personer med funktionsnedsättning.

Bland annat genom konfirmationsläger, fritidsverksamheten Gålö café samt i aktiviteter med många olika samarbetspartners. Funkiskyrkan bidrar till mångfald och inkludering.

Verksamheten är med sitt helhjärtade engagemang ett föredöme och ett gott exempel på hur delaktighet kan skapas.

Funkiskyrkan i Högalids församling är en av tre verksamheter som nominerades till S:t Julianpriset för ”bästa delaktighet”. 

Sankt Julianpriset är Stockholms stad pris för att uppmärksamma företag och organisationer som aktivt arbetar för att alla ska kunna delta i samhället på lika villkor. Priset delas varje år ut i fyra kategorier på internationella funktionshindersdagen den 3 december.

Funkiskyrkan en av tre i kategorin Delaktighet

Alla människor ska få ha en bra fritid och kunna välja mellan olika verksamheter som till exempel kultur, idrott, rekreation eller att vara med i en förening. Denna kategori omfattar de som utformat sin verksamhet så att den är tillgänglig och så att även personer med i behov av särskilt stöd kan delta på lika villkor. Verksamheter som riktar sig till barn och unga med i behov av särskilt stöd kommer särskilt att uppmärksammas i denna kategori.

Förutom Funkiskyrkan i Högalids församling var utställningen MegaMind, Tekniska museet och projektet Jag kan vara med, Mälarhöjdens IK All stars, nominerade i kategorin Delaktighet. 

 

De nominerade i övriga kategorier

Fysisk tillgänglighet:

Hotellkedjan Scandic Hotels AB, Sjöhistoriska muséet och restaurangen Under Kastanjen (vinnare).

Tillgänglig information och kommunikation: 

Appen Allergy Router, Parkteatern (vinnare) och Svensk Skrivtolkning AB.

Arbetsgivaregenskaper: 

Jobbtorg City på Arbetsmarknadsförvaltningen (vinnare), Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och Södermalms stadsdelsförvaltning (sommarjobbssatsning).

Mer om priset på Stockholms stads webbplats