två personer bär skyddshjälm och varselväst
Foto: Catharina Fredrikson

Säkerhet vid Högalidskyrkans renovering

För alla jobb görs det arbetsberedningar, för att undvika eventuella olyckor. Det sker även arbeten på höga höjder, då är det ännu viktigare.

Säkerhet vid renoveringen

Många olika typer av yrkesgrupper deltar i arbetet med att restaurera Högalidskyrkan. Flera talar inte svenska. Då är det extra viktigt att det finns ett arbetsmiljötänk som fungerar för alla yrkesgrupper.

Arbetsberedningar görs för alla jobb. Maskiner och ställningsmaterial kontrolleras noga. Ställningsbygge i tornen har medfört en lång förberedande process med noggranna beräkningar av materialval, hållfasthet och vindpåverkan, särskilt på de högre höjderna.

Att bära skyddskläder som hjälmar, varselvästar och skyddsskor är obligatoriskt på arbetsplatsen. Vid stenarbeten krävs skyddsglasögon och hörselkåpor. Där kvartsdamm har förekommit har man gjort noggranna mätningar och fått bra resultat av de åtgärder som satts in, som användning av bevattning, luftrenare och utsugsfläktar som kontinuerligt går. Arbeten med kemikalier och färg kräver skyddsmasker och utsugsfläktar vid användning. Se filmen.