Ett antal fiolspelande personer sitter med notblad framför sig i en cirkel i kyrkan och en dirigent leder musiken.

Musikkalendariet

Här finns Högalids församlings konserter och musikgudstjänster samlade i kalendarieform.