Två äldre kvinnor sitter bredvid varandra vid ett bord och pratar.
Foto: Johannes Frandsen

Livsnära samtal

Livsnära samtal – Att dela livet genom att få berätta och lyssna.

Det är viktigt att få berätta om sitt liv och att bli lyssnad till.  Nu startar en grupp i »livsnära samtal« för dig som är 62 år eller äldre. 

Varje träff utgår från teman som innefattar dåtid, nutid och framtid. Ditt liv kan berikas genom att få berätta om dina egna erfarenheter och ta del av andras.

Gruppen består av max 8–10 deltagare och allt som delas i gruppen är konfidentiellt.

Gruppledaren Kristina Dahlman är utbildad i den särskilda metodiken.
Tid: Torsdagarna 23/2, 2/3, 9/3, 23/3, 13/4, 27/4, 11/5, 25/5 kl 13.00–15.00. Sista anmälningsdatum 16/2

Anmälan

  Anmälan/frågor till Marie Siljefors

 • Marie Siljefors

  Marie Siljefors

  Högalids församling

  Diakon

  Mer om Marie Siljefors

  Diakon, vuxenverksamhet, sorgegrupper, ignatiansk retreat.