Några gossar står i rad med öppna munnar. De ser ut att sjunga.
Foto: Adobe stock

Högalids gosskör

Kör för pojkar i åk 2-5

Högalids gosskör är för pojkar i åk 2-5. Vi har valt att låta pojkarna sjunga i en egen grupp för att ge de bästa förutsättningar för deras körengagemang.

Vi övar på tisdagar kl. 16.00-16.45 för barn i åk 2, 16.00-17.15 för barn i åk 3-5.

 

Intresseanmälan till barn- och ungdomskörerna

Här kan du anmäla ditt barn till någon av församlingens barnkörer.