Några gossar står i rad med öppna munnar. De ser ut att sjunga.
Foto: Adobe stock

Högalids gosskör

Kör för pojkar i åk 2-5

Högalids gosskör är för pojkar i åk 2-5. Vi har valt att låta pojkarna sjunga i en egen grupp för att ge de bästa förutsättningar för deras körengagemang.

Vi övar på tisdagar kl. 16.00-16.45 för barn i åk 2, 16.00-17.15 för barn i åk 3-5.

 

Benedikt Melichar

Högalids församling

Kyrkomusiker, Organist

Mer om Benedikt Melichar

Benedikt Melichar är av församlingens musiker och jobbar med körer och orkestern.