Ett antal barn står i rad med papper framför sig. Det ser ut som att de sjunger.

Högalids flickkör

För flickor i åk 2-5

Högalids flickkör är för flickor i åk 2-5. Vi sjunger ofta i stämmor och lite svårare stycken. Kören sjunger regelbundet i Högalidskyrkan vid familjemässor, musikaler och konserter. 

Vi övar på tisdagar kl. 16.00-16.45 för barn i åk 2, 16.00-17.15 för barn i åk 3-5.

Kören leds av Maria Bergström.

Intresseanmälan till barn- och ungdomskörerna

Här kan du anmäla ditt barn till någon av församlingens barnkörer.