Foto: Adobe stock

Högalids barnkör

För barn i åk 1-2

Högalids barnkör

Målet med verksamheten är att, förutom att utvecklas musikaliskt, ge barnen möjlighet att lära känna »sin« kyrka och församling bättre. Kören består av två grupper.

Körerna sjunger regelbundet i Högalidskyrkan vid familjemässor, musikaler och konserter.

En grupp övar på måndagar kl 17.15-18.00.
En grupp övar på tisdagarkl. 16.00-16.45.

Pga. de nuvarande restriktionerna är övningstiderna tillfälligtvis något förändrade.


Ledare: Maria Bergström

Maria Bergström

Högalids församling

Kyrkomusiker, Organist

Mer om Maria Bergström

Maria ansvarar för barn- och ungdomskörerna samt damkören.