Tre barn står och håller var sitt papper i handen.

Högalids barnkör

För barn i åk 1

Utvecklas musikalist och lära känna sin församling

Målet med verksamheten är att, förutom att utvecklas musikaliskt, ge barnen möjlighet att lära känna »sin« kyrka och församling bättre. 

Körerna sjunger regelbundet i Högalidskyrkan vid gudstjänster, musikaler och konserter.

Kören övar på måndagar kl. 17.15-18.00 och leds av Maria Bergström.

Maria Bergström

Högalids församling

Kyrkomusiker, Organist

Mer om Maria Bergström

Maria är en av församlingens körledare.