Fem barn med färgglada kläder ligger på ett golv, tittar fram, ler och skrattar.

Högalids änglakör

Kören för barn i förskoleklass

Vi tar nu emot anmälningar till Högalids änglakör, för dig som börjar i förskoleklass till hösten.

Kören övar på måndagar kl. 16.20-17.00 och leds av Maria Bergström.

Anmälan via formuläret på denna sida.

Intresseanmälan till barn- och ungdomskörerna

Här kan du anmäla ditt barn till någon av församlingens barnkörer.