Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Högalids änglakör

Kören för de allra minsta: För barn i förskoleklass

Från och med hösten 2019 startar vi Högalids änglakör igen efter några års uppehåll. Det är en kör för barn som går i förskoleklass. Kören är en förberedelse för barnkören. 

En grupp övar på måndagar kl. 16.00-16.30 och en annan grupp övar på måndagar kl. 16.30-17.00. Det finns fortfarande platser till den tidiga gruppen, men den sena gruppen är tyvärr full. 

Nästa körstart: September 2019

Kören leds av Carin Norrby. Anmälan via formuläret på denna sida.

Maria Bergström

Högalids församling

Organist, Kyrkomusiker

Mer om Maria Bergström

Maria Bergström (tidigare Norberg) ansvarar för barn-och ungdomskörerna samt Högalids damkör.