Högalids änglakör

Kören för de allra minsta: För barn i förskoleklass

Från och med hösten 2020 startar vi Högalids änglakör igen. Det är en kör för barn som går i förskoleklass. Kören är en förberedelse för barnkören. 

Kören övar på måndagar kl. 16.00-16.40.

Anmälan via formuläret på denna sida.