Fem barn med färgglada kläder ligger på ett golv, tittar fram, ler och skrattar.

Högalids änglakör

Kören för barn i förskoleklass

Vi tar nu emot anmälningar till Högalids änglakör, för dig som börjar i förskoleklass till hösten.

Kören övar på måndagar kl. 16.20-17.00 och leds av Maria Bergström.

Anmälan via formuläret på denna sida.

Maria Bergström

Högalids församling

Kyrkomusiker, Organist

Mer om Maria Bergström

Maria är en av församlingens körledare.