En person i förgrunden står och håller ut sina ena arm, och i bakgrunden ett stort antal personer i röda dräkter.
Foto: Magnus Aronsson

Barn- och ungdomskörer

Vi har körverksamhet för barn från fyra års ålder.

Två barn står bakom ett bord och håller i instrument.

Musiklekis

Musiklekis för barn i åldern 4–6 år

Fem barn med färgglada kläder ligger på ett golv, tittar fram, ler och skrattar.

Högalids änglakör

Kören för barn i förskoleklass

Tre barn står och håller var sitt papper i handen.

Högalids barnkör

För barn i åk 1

Ett antal barn står i rad med papper framför sig. Det ser ut som att de sjunger.

Högalids flickkör

För flickor i åk 2-5

Några gossar står i rad med öppna munnar. De ser ut att sjunga.

Högalids gosskör

Kör för pojkar i åk 2-5

Några ungdomar står på en rad. De ser ut att sjunga.

Högalids ungdomskör

En kör för ungdomar i åk 6 och uppåt.

Intresseanmälan till barn- och ungdomskörerna

Här kan du anmäla ditt barn till någon av församlingens barnkörer.