Babyrytmik

Kan små barn känna rytm? Forskningen, säger ja. Dessutom är det inte bara roligt att klappa takten utan det utvecklar och förstärker barnets sinnen.

Redan i mammas mage kan barnet känna rytm från hjärtats slag och pulsen som slår - det skapar trygghet.  Babyrytmiken ger det lilla barnet en upplevelse av musik, närhet, rörelse och samhörighet. Det är barnets motoriska färdigheter som utvecklas, dessutom kan bandet mellan föräldrar och barn stärkas ytterligare genom den positiva musiken.

Upplevelsen som det lilla barnet får av den rytmiska musiken kopplad till närhet och samhörighet skapar en sinnesupplevelse som ger näring för hjärnan. Upplevelsen berör ditt barn så att olika sinnen stimuleras och lättare kan fungera som en helhet.  

I babyrytmiken och leken med gungandet, ögonkontakten, musiken och vaggandet kan därför barnets reflexer integreras medan närheten mellan barn och vuxen även förstärks.