Vuxenkörer

Det finns flera olika körer i församlingen. Tag gärna kontakt med körledaren för att få reda på mer!