Vuxengrupper

Så här hanteras dina personuppgifter när du är delaktig i vår vuxenverksamhet i Svenska kyrkan Hörby

För att vi ska kunna administrera våra grupper behöver vi lagra personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för behandlingen av dina personuppgifter är det avtal som du ingår med oss för att kunna delta i vår vuxenverksamhet. 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter genom att lagra dem, i vissa grupper sammanställa alla medlemmars uppgifter i listor som vi lämnar ut i gruppen samt ta kontakt med dig vid behov.

Uppgifterna kommer att sparas av oss tills du lämnar verksamheten samt den tid som krävs därefter för att kunna uppfylla avtalet samt lagar och regler.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. 

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

Vid frågor om vår behandling av dina eller ditt barns/ungdoms personuppgifter, kan du höra av dig till Pastorsexpeditionen via mail eller via telefon på 0415-175 50