Västerstads kyrkoruin

För tillfället av ruinen avstängd på grund av rasrisk.

Den romanska kyrkan var uppförd under senare delen av 1100-talet. Kyrkan var uppförd av sandsten och var från början vitputsad. Ett stenhuggarmärke berättar för oss att kyrkan uppförts av "mästaren med korstriangeln", en välkänd signatur som har hittats i Dalby och även Lunds domkyrka. I slutet av 1870-talet hade det beslutats att bygga en ny och större kyrka. Den gamla var för liten.  1876 beslutades det att den gamla kyrkan skulle säljas och att köparen skulle riva och ”helt och hållet bortföra densamma”. Två år senare ändrade sig kyrkostämman, och menade istället att takstolar och blytak skulle säljas, medan ”det som blir qvar av gamla kyrkan skall stå der som minne”. Även inventarierna såldes och skingrades i stor utsträckning, men bland annat kyrkklockorna och den medeltida dopfunten överfördes till den nya kyrkan. Altarskåp och predikstol hamnade på Trollesholms slott där delar av dem gjordes om till en himlasäng. Försäljningarna användes till att finansiera nybygget.

Kyrkoruinen, som hade blivit av med sitt tak, for illa av väder och vind. 1950 startades ett upprop för att bevara kyrkoruinen och 1951-52 genomfördes en restaurering. Redan på 1930-talet hade murarna restaurerats. 1971 gick man över kyrkoruinen än en gång för att ta hand om fogar och eventuella sprickor. 

Kyrkoruinen står kvar och används fortfarande till sitt ursprungliga syfte. Friluftsgudstjänster och konserter anordnas fortfarande i den gamla kyrkan, om än under bar himmel.