Västerstads kyrkoruin

Den romanska kyrkan var uppförd under senare delen av 1100-talet. Kyrkan var uppförd av sandsten och var från början vitputsad. Ett stenhuggarmärke berättar för oss att kyrkan uppförts av "mästaren med korstriangeln", en välkänd signatur som har hittats i Dalby och även Lunds domkyrka. I slutet av 1870-talet hade det beslutats att bygga en ny och större kyrka. Den gamla var för liten. Inventarierna i den gamla kyrkan hamnade på olika platser runt om i Skåne genom en auktion. Altarskåp och predikstol hamnade på Trollesholms slott där delar av dem gjordes om till en himlasäng. 

Kyrkan, som hade blivit av med sitt tak, for illa av väder och vind. 1950 startades ett upprop för att bevara kyrkoruinen och 1951-52 genomfördes en restaurering. Redan på 1930-talet hade murarna restaurerats. 1971 gick man över kyrkoruinen än en gång för att ta hand om fogar och eventuella sprickor. 

Kyrkoruinen står kvar och används fortfarande till sitt ursprungliga syfte. Friluftsgudstjänster och konserter anordnas fortfarande i den gamla kyrkan, om än under bar himmel.