Västerstads kyrka
Foto: Karna Nilsson

Västerstads kyrka

Kyrkan som bröt mot de traditionella sockenkyrkorna.

I slutet på 1700-talet började den gamla kyrkan från 1100-talet bli för liten för den växande församlingen och arkitekten Salomon Sörensens anlitades för att bygga en ny. Västerstads röda tegelkyrka kyrka, uppförd 1877-78 i nygotisk stil, bröt kraftigt mot de medeltida kyrkorna i trakten, något som många hade tankar om.

Redan innan hade man haft planer på att bygga en ny kyrka. Enligt protokoll från 1874 hade man diskuterat ritningar på en korskyrka med plats för 814 besökare. Den kyrka som till slut byggdes rymde cirka hälften. Och tur var väl det! Redan 1890 vände befolkningssiffran och gick stadigt neråt. 

I samband med att den nya kyrkan byggdes fick många av de gamla inventarierna flytta med in i det nya kyrkorummet; dopfunten i sandsten, den förgyllda patronustavlan med namn som Ramel, Lewenhaupt och de la Gardie samt sockentyget från 1600-talet. Detta samsades med nya inventarier, gåvor från församlingsborna; ljuskronor, mässkrudar, brudkronan, dopskål, vaser och kormattan. Den senare skänkt av syföreningen. 

Den ursprungliga kyrkan i Västerstad församling finns kvar men är idag en kyrkoruin. Ruinen används fortfarande vid olika friluftsgudstjänster, vigslar m.m. Kyrkan som är gjord av sandsten var från början vitputsad. Den bär signaturen av "mästaren med korstrianglarna".Ruinen har restaurerats flertalet gånger.

Hitta till Västerstads kyrka

Adress: Västerstad 7650, 242 97 Hörby

Länk till karta

Västerstads kyrkoruin

För tillfället av ruinen avstängd på grund av rasrisk.

Peter Wieselgren

Peter Wieselgren; Sveriges nykterhetsapostel