Foto: Magnus Aronson /IKON

Vår verksamhet

Vill du prata med Gud eller om Gud? Sjunga i kör eller äta god mat? Träffa andra som också har barn i samma ålder? Lära dig nya saker, hjälpa andra eller bara få finnas med? Då har vi platserna!