Vad är ett dop?

Ett litet barn har kommit till världen. Det vill vi gärna fira tillsammans med er - välkommen till dop!

För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att Du har fått bli förälder till just denna lilla människa.

 

Dopets betydelse

Dopgudstjänsten börjar med Guds inbjudan till gemenskap och slutar med välsignelsen som ett uttryck för att Gud vill vara med oss på alla våra vägar. Dopet är också en kallelse till att leva sitt liv i ansvar och omsorg. När vi i livet möter utmaningar, går igenom förändringar eller är med om det som är svårt påminner dopet oss om att det finns en väg som går genom död till liv tillsammans med Jesus. Dopet sker en enda gång men är samtidigt en inbjudan att leva hela sitt liv i dopets mönster – genom liv till död till liv. I Bibeln, i Matteusevangeliet, berättas det om när Jesus efter sin uppståndelse sänder ut sina lärjungar. Han ger dem uppdraget att döpa och lära. Detta uppdrag har vi även nu. Jesus löfte är att vara med oss alla dagar till tidens slut.

"Med vår glädje över livets under, och ett nyfött barn i våra händer kommer vi till dig som gav oss livet. Kommer vi till dig som gav oss livet"

Sv. psalm 381:1

Löftet
I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud och dopgudstjänsten en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över det. Gud som också vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så sätt förnya våra livsmöjligheter. Med dopet hamnar du i en gemenskap som sträcker sig bakåt genom historien ända till Jesus själv, och framåt tillsammans med alla andra människor som på något sätt vill höra till Jesus.

Dopklänning
Dopklänningen är oftast vit och det är renhetens och glädjens färg. Att den är alldeles för lång för barnet är en symbol för att dopet är något att växa i. Att barnet har mycket kvar att lära sig om Gud och om sin tro. Senare i livet, under konfirmationen, får konfirmanden hjälp med att upptäcka vad Gud gett via dopet. Den vita konfirmandkåpan är en symbol för dopklänningen, som man nu vuxit i.
Församlingen har dopklänningar för kostnadsfri utlåning. Säg till i samband med beställning av doptid eller vid samtalet med prästen.
I många familjer finns dopklänningar som "går i arv". Man behöver naturligtvis inte heller ha dopklänning utan kan döpas i vanliga kläder.

Namnet

Sitt namn får man av sina föräldrar som registrerar detta hos folkbokföringen, namnet har man fått innan man döps. Vid dopet nämns man vid alla sina namn, detta för att bekräfta vem det är som döps. Namnet är viktigt och står för den man är som person, och att man är unik. Därför frågar prästen tidigt efter namnet på den som ska döpas. 

Dop som tonåring eller vuxen
Vi förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. De får en kort undervisning, ofta i samband med konfirmation. De som döpts i ett annat kristet samfund är välkomna in i Svenska kyrkan men något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid. Dopet är också en grundförutsättning för medlemskap i Svenska kyrkan.

Festen

Dop är fest! Själva dopgudstjänsten är en fest där vi alla firar att en ny medlem blir en del av vår gemenskap. Ofta vill man fortsätta med ett kalas efteråt.  Detta kan göras på ett enkelt sätt och det finns inget som säger att man måste ha en efterfest. Att bjuda in släkt och vänner för att fira dopet har länge varit en tradition. Ibland är det så att man inte har möjlighet att ha kalaset hemma.
I Hörby församling finns det lokaler som man kan låna eller hyra för att ha en dopfest i. Ring till pastorsexpeditionen för mer info. 0415-175 50