Barnjackor på en hängare
Foto: Hanna Hummelbo /IKON

Utåtriktad skolverksamhet

Vi vill vara en resurs för skolan och är öppna för nya idéer om hur vi kan samverka. Detta kan kanske vara att medverkan i något tema som ni jobbar med, genomföra ett musikprojekt tillsammans eller medverkan vid studiedagar, temakvällar m.m.

Vi vill:

  • Bidra till att öka barns och ungdomars förståelse för sin och andras livssituation genom att vara en resurs i arbetet kring livsåskådning, medmänsklighet, jämlikhet, respekt och rättvisa. Detta arbete vilar på skolans och kyrkans gemensamma värdegrund.
  • På ett pedagogiskt sätt, i enlighet med läroplanen, komplettera och bistå skolan och lärarna i arbetet med undervisning om normer och värden, tro, tradition, Bibeln och Bibelns berättelser. De aktiviteter som erbjuds för olika årskurser är tillsammans tänkta som ett stöd i arbetet att nå de uppsatta kunskapskraven för religionskunskap i slutet av åk 6.
  • Utgå från de behov som skolan har och vill arbeta för en öppen dialog och ett gott samarbete med skolans personal.
  • Genom att berätta/undervisa om religion och kristen tro och tradition ge eleverna nycklar till förståelse av tradition och kulturarv både här hemma och i andra länder.

Svenska kyrkan i Hörby vill bidra till byggandet av ett fungerande samhälle, där frågor kring religion och religiositet behandlas med öppenhet och respekt för varandras olikheter. Detta för att motverka de fördomar och den intolerans som så lätt föds ur okunskap.