Svensköps kyrka
Foto: Karna Nilsson

Svensköps kyrka

 

Svensköps kyrka byggdes på sin nuvarande plats i Kilhults by under åren 1863-64 av byggmästare Pettersson från Ivetofta. Den ersatte den gamla 1200-tals kyrkan, som hade förfallit och ej heller var tillräcklig för att rymma alla kyrkobesökare.

Kyrkan byggdes av gråsten med vit puts avbruten av dekorationsdetaljer i teglets färg, med ett brett, tresidigt avslutat långhus och ett kraftigt torn i väster.

Stora klockan – Maria klockan – från 1631 och omgjuten 1934 är, förutom ett 1400-talskrucifix (finns på Kulturen i Lund), de enda inventarierna, som finns bevarade från den gamla helgedomen. På en sockenstämma den 11 november 1864 beslöts nämligen att sälja den gamla kyrkan och dess inventarier, som därmed spreds i bygden.

1953 fick kyrkan ytterligare en klocka, gjuten av Olssons Klockgjuteri i Ystad. I samband med detta blev det elektrisk ringning.

Uppvärmning blev det i kyrkan redan 1892 med stor kamin, som ersattes av elektrisk uppvärmning 1946.

Kyrkan restaurerades dels 1932, då bl.a. bänkar målades i en rosa färg och dels 1964 till 100-årsjubileet. Arkitekt Torsten Leon-Nilsson, Ignaberga, gjorde ritningar till omändringar av bänkar, altarring och kor. Altarringen gjordes ny och i stället för ett stort kors på altaret hängdes ett färgat glaskors fritt i valvbågen över altaret. Enligt ”Lunds stift i ord och bild” skulle från Svensköps 1200-talskyrka finnas bevarad en dopfunt av sandsten, som skulle stå i den nya kyrkan. Kyrkan har dock varit i avsaknad av denna dopfunt och enligt uppgift skulle den sedan åtskilliga år kommit till profan användning. År 1953 invigdes emellertid en ny dopfunt huggen i Höörsandsten av stenhuggare Johansson i Dalby.

Ny orgel invigdes den 20 april 1976 som ersättning för den gamla, som kom från Hörby kyrka som bättre begagnad i slutet av 1800-talet.

I långskeppet hänger tre ljuskronor i mässing. Den stora, mellersta takkronan är skänkt av drängen Jöns Torkelsson, Elmhult, år 1883 och de båda andra av Elna och August Nilsson, som även donerat medlen till den lilla kyrkklockan.

Namnet Svensköp är svårt att förklara. Redan år 1377 skrevs ortnamnet Svensskip, 1393 skrevs det Svensköb och i Lunds stifts landebok av 1569 Svenskiöbinge. Fr.o.m 1624 skrives det Svensköp. Namnet är att betrakta som ett bebyggelsenamn: Svens köpta mark – ”Sven som första köpte mark i denna bygd. 

Hitta till Svensköps kyrka

Adress: Killhult 6812, 242 95 Hörby

Länk till karta

Svensköps kyrkoruin

För tillfället av ruinen avstängd på grund av rasrisk.