Södra Rörums kyrka
Foto: Karna Nilsson

Södra Rörums kyrka

I Södra Rörums by har det funnits en kyrka  sedan 11-1200-talet. Man tror att kyrkan varit helgad åt jungfru Maria då man funnit åtskilliga Mariabilder på vapenhusloftet och även på det äldre altaret. Som många andra kyrkor har S. Rörums kyrka en legend om hur den kom till. Det skrivs "att de äldsta gubbarna i socknen berättade om att man avsåg att bygga kyrkan på Kvesarums mark, på en liten backe som kallas för Lilla Jären, nere vid sjön. Men så snart byggmaterialet var ditförda, flyttades de, av osynliga händer på natten, till den plats, där man sedan byggde kyrkan." 

Den gamla kyrkan hade inget torn. Istället fanns ett klockhus på kyrkogården. Klockorna finns kvar men har numera fått flytta in i kyrkan. Den stora klockan anses vara den äldsta även om vi inte vet åldern på den. Klockan har gjutits om två gånger och saknar inskriptioner. Den lilla klockan göts på 1300-talet. Den har både figurer och inskription och fram till 1968 tjänstgjorde hon i tornet. Men när man installerade elektrisk ringning ansågs det för dyrt att anpassa henne och därmed flyttades hon ner till att hänga i en liten klockstapel i vapenhuset. Den nuvarande lilla klockan skänktes av församlingsborna. 

Altartavlans tillkomst kan diskuteras. Det har nämligen sagts att bildsnidare Matthias Stensberg från Ystad utförde det år 1727, men en nu övermålad inskription berättar att altartavlan snidades omkring år 1663. Att det pryds av den danske kungen Fredrik III:s namn kan ses som lite udda då Skåne, vid denna tid, blivit svenskt. Det kan bero på att striderna med snapphanarna fortsatte och 1676-1678 var det åter öppet krig i trakterna. 1742 "förfinades" altartavlan. Kyrkoherde Flensburg skriver 1830, att den ej är illa gjord men väl brokig och förtjänt att renoveras. 

År 1809, den stora brandens år.
Anders Rasmusson och Bengta Tuvesson firade sitt bröllop ett par gårdar ner. Salut sköts och halmtaket på gården antändes. Sju hemman och prästgården brann ner, och därmed även stora delar av kyrkoarkivet. Kyrkan skadades också. 

1820 reparerades kyrkan för att byggas om igen år 1882. Kyrkan har ändrat i färg och utseende ett flertal gånger. 

Hitta till Södra Rörums kyrka

Adress: Södra Rörums kyrka, 242 94 Hörby

Länk till karta