Skötsel och smyckning

Ibland har man inte tiden, möjligheten eller orken att själv se till sin grav. Då har man möjlighet att köpa de tjänsterna från oss.

Kyrkogårdsförvaltningen åtar sig att mot en avgift vårda och underhålla graven. Vården innebär att graven ska hållas i ett ordnat och värdigt skick.

Gravskötsel och Gravsmyckning är två olika saker. Det första avser rent underhåll medans det senare avser blommor och dekoration.
Ett skötselavtal omfattar vårstädning, putsning och rensning av rabatter, krattning, gräsklippning, klippning av häck inom gravplatsen samt beskärning av växter.

Grundskötsel 

Grundskötsel är en avgift vi tar ut på alla gräsgravar förutsatt att man inte har slutit något annat skötselavtal med förvaltningen. Denna avgiften gäller bara för gräsklippning. Enligt ett regeringsbeslut får inte begravningsavgiften användas till enskilda gravplatser.

Kundprislista

Här kan du trycka för att ladda hem vår prislista för 2023